بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بودجه فرهنگی

نگاه دولت در بودجه ۹۳ به گردشگری مثبت است

نگاه دولت در بودجه ۹۳ به گردشگری مثبت است

چنینی صرفا بودجه‌ خور نیست، گفت: در این طرح ها اگر یک تومان هزینه کنیم معادل 100 تومان می توانیم برداشت کنیم، چون باعث توسعه صنعت گردشگری می شود. وی با اشاره به اینکه هنوز درباره سرجمع بودجه فرهنگی آماری نگرفته ایم، گفت: فعلا در حال مطالعه هستیم، سال گذشته بودجه فرهنگی کشور حدود 29 درصد کاهش داشت، ولی در مجلس توانستیم آن را تا حدود 30...