بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بهشت گربه سانان

بهشت گربه سانان ایران از خطر رهید

بهشت گربه سانان ایران از خطر رهید

فرهنگی- گروه محیط زیست- در سال های اخیر و با آغاز ساخت جاده گزو در بافق، حامیان محیط زیست در مورد آن چه بر سر حیات وحش منطقه به خصوص پلنگ و یوز می آید هشدار دادند. جاده از میانه بهشت گربه سانان ایران می گذشت. در نهایت و با پیگیری مخالفت ها، رای به منتفی شدن ساخت جاده و رهایی حیات وحش منطقه از خطر داده شد. ...