رزرو هتل ایران بوم گردی

بهشت زمین شناسی

بهشت زمین شناسی ایران دارای هتل می‌شود

بهشت زمین شناسی ایران دارای هتل می‌شود

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۵/۲ – خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – جزیره هرمز در دهانه خلیج فارس واقع شده واز لحاظ نظامی، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارای ارزش وفرصت های فراوانی است. هرمز به مساحت ۴۲ کیلومتر ودر ۸ کیلومتری بندرعباس قرار دارد. این جزیره از لحاظ زمین شناسی اهمیت زیادی داشته […]

جاباما