بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بهره‌وری اقتصادی

تسری تجربه احیا به دیگر حوزه‌های مدیریت کشور

تسری تجربه احیا به دیگر حوزه‌های مدیریت کشور

و شکوفایی ایجاد کنیم هیچ راهی جز سپردن کارها به مردم وجود ندارد.» وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش نظارتی نهادهای دولتی در واگذاری بناهای تاریخی، خاطر نشان کرد: «تمامی تجربه‌ها در دنیا نشان داده که کارآیی و بهره‌وری اقتصادی در بخش خصوصی بیشتر است و به همین دلیل هر چقدر که بتوانیم آنچه که در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری است به مردم واگذار کنیم،...