بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بهره‌برداران مدیریت

مسئولیت وزارت بهداشت در قبال امحای پسماندهای عفونی

مسئولیت وزارت بهداشت در قبال امحای پسماندهای عفونی

سرطانی و هورمونی، اظهار داشت: داروها از جمله داروهای هورمونی جزء مقوله قانون مدیریت پسماند قرار می‌گیرند. معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه لازم است پسماندهای سمی و خطرناک توسط تولید کننده و بهره‌برداران مدیریت شوند، افزود: بر همین اساس بهره‌برداران و تولید‌کنندگان موظف هستند که داروها را به طور اصولی امحا کنند. وی ادامه داد: در این میان چنانچه شرایط امحا مهیا...