بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بهترین موزه های تهران

موزه رضا عباسی، تهران

موزه رضا عباسی، تهران

استان تهران, تهران

موزه رضا عباسی که در بزرگداشت یکی از نگارگان زبردست عهد صفویه نامگذاری شده ،دارای دو تالار است که عبارتند از: تالار پیش از اسلام : آثار این تالار به دو دوره معرو ف پیش از تاریخ و عصر تاریخی مربوط است. آثار موجود(مفرغ های لرستان) در این تالار به دوره هخامنشی ، اشکانی و […]