بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بهترین روستاهای شمال برای زندگی

روستاهای مناسب برای زندگی بعد از بازنشستگی در شمال

روستاهای مناسب برای زندگی بعد از بازنشستگی در شمال

می کنیم . تنها در استان گیلان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ روستا وجود دارند که می تواند مقصد سفر یا گردشگری باشد. چه برسد به اینکه روستاهای استان مازندران و گلستان را هم در نظر بگیریم. پیدا کردن بهترین روستاهای شمال برای زندگی از میان این تعداد روستای شمال کشور، کاری بس دشوار است. امکان بودن وسایل زندگی و دسترسی به انرژی می تواند شروع حرکت از شهرهای...