بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بهبود روابط

سلطانی فر از استقبال اسپانیا برای همکاری با ایران در زمینه گردشگری خبر داد

سلطانی فر از استقبال اسپانیا برای همکاری با ایران در زمینه گردشگری خبر داد

و تحریم هایی که صورت گرفت، بیش از همه به ضرر دولت های اروپایی و مردم و شرکت های این کشورها بود که باعث شد از فعالیت های اقتصادی در ایران محروم بشوند. *بهبود روابط ایران و اسپانیا وی با بیان این که روابط بین ایران و اسپانیا در ماه های اخیر ، خیلی بهبود پیدا کرده و سفر...