بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنیانگذار موسسه بتوون

موزه علوم و فنون موزه برتر شناخته شد

موزه علوم و فنون موزه برتر شناخته شد

مسعود سلطانی، رییس سازمان میراث فرهنگی، محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی ، سید محمد بهشتی، مدیر ایکوم و احمد محیط طباطبایی، جانشین مدیر ایکوم در خانه هنرمندان برگزار شد. تقدیر از چمن‌آرا، بنیانگذار موسسه بتوون در این مراسم ‌پیش از اعلام موزه‌های برتر از چمن آرا، بنیانگذار موسسه بتوون و احمد زهادی، مدیر و سردبیر مجله معماری ...