بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنیاد سلسله هخامنشی

نمایش «فرهنگ کهن بین آب و بیابان» ایران در آلمان

نمایش «فرهنگ کهن بین آب و بیابان» ایران در آلمان

تاریخ ایران را داستانی پیچیده خواند و بیان کرد: «برای درک بهتر موقعیت و فضا، در نمایشگاه از تجهیزات فیلم و مدیا نیز استفاده کرده‌ایم تا محتوای نمایشگاه بهتر درک شود و مخاطبان به‌ محیطی هدایت شوند که قبل از بنیاد سلسله هخامنشی ایجاد شده بود.» ویناندز با اشاره به‌ویژه بودن طبیعت و فرهنگ ایران اظهار کرد: «کوه‌های ایران نوعی حفاظ و مانع در برابر برخی اتفاقات هستند؛ در واقع...

داغ ترین ها