بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنگاه‌های کوچک

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

نیز به مناقصه گذاشته شد. هدف این اقدامات تقویت اشتغال در موسسات دارای حداکثر 50 نفر نیروی انسانی، تقویت کارآفرینی جوانان و زنان و نیز تقویت اشتغال در نواحی بحران‌زده بود. به این ترتیب، هزاران شغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط و در موسسات گردشگری، کمک‌هزینه دریافت کردند و فرودگاه‌ها و بندرگاه‌های محلی در مسیر پیشرفت قرار گرفتند. در همین راستا، مناقصه‌ای برای فرودگاه کاستلی در کرت...

داغ ترین ها