بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنزین نوروزی

آمارگیری ورود و خروج مسافران دقیق نیست

آمارگیری ورود و خروج مسافران دقیق نیست

ضمن اینکه اجرای این طرح به هیچوجه برنامه موثر و موفقی نبوده است لذا به تداوم اجرای آن اعتقاد نداریم. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در تلاش هستیم تا در مورد تخصیص سهمیه بنزین نوروزی با توجه به ذخایر و امکانات تصمیم دقیق و مطلوبی برای مردم گرفته شود. وی در ادامه یکی از مهمترین سیاستهای اجرایی سازمان مراث فرهنگی...

داغ ترین ها