بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بند شهر سلامی

بند سلامی

بند سلامی

استان خراسان رضوی, سلامی

از دیگر بناهای قدیمی خواف و بخصوص دهستان سلامی بند قدیمی و تاریخی آن بوده که دیواره آن از سنگ و ساروج در دهانه‌ای به عرض بیش از ۲۰ متر پر شده است به استناد اصطخری و حمدا… مستوفی اولین بار ملک محمود سیستانی در زمان حکومت خود آنرا بازسازی نموده است و سپس در […]

داغ ترین ها