بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنای گورگنبد فیروزکوه

بنای گورگنبد فیروزکوه

بنای گورگنبد فیروزکوه

استان تهران, فیروزکوه

موقعیت:حدود دویست متری جنوب ایستگاه راه آهن شهرستان فیروزکوه در کنار ریل قدمت : قرن هشت و نه هجری بنای گور گنبد از بیرون یازده و از داخل هشت ضلعی و سقف گنبدی آن از خارج تقریباً نیم دایره و از داخل پیازی است . تزئینات بنا از بیرون اندود گچی و از داخل در […]

داغ ترین ها