بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنای رختشویخانه

بنای رختشویخانه

بنای رختشویخانه

استان زنجان, زنجان

جنبه عام المنفعه داشته و بدون دریافت پولی در تمام مدت شب و روز در اختیار شهروندان بوده است (البته مبلغ کمی توسط سرایدار به عنوان حق سرایداری گرفته می شده است). سرپرست رختشویخانه توسط رئیس بلدیه گمارده می شد. بنای رختشویخانه زنجان شامل قسمت های محل سکونت سرایدار، حیاط، مخزن آب و فضای شستشو می باشد.حیاط بنا به ابعاد 23*12 متر درخت کاری شده و در جبهه شمالی آن...

داغ ترین ها