رزرو هتل تفریحات کیش

بنای خشتی

قدیمی‌ترین بنای خشتی جهان کجاست؟

قدیمی‌ترین بنای خشتی جهان کجاست؟

این ساختمان کهنسال از معدود بناهای باستانی خشتی باقیمانده در ایران است که علیرغم گزندهای زمانه هنوز پایدار مانده و می‌توان آن را نمادی از هویت تاریخی و فرهنگی خطه یزد دانست. به روایتی گفته می‌شود که نارین قلعه قدیمی‌ترین بنای خشتی جهان است که در زمان حضرت سلیمان (ع)ساخته اند. نارین قلعه را از آغاز بر فراز تپه ای بلند بر افراشته اند که بر تمام منطقه میبد اشراف...