بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنای آب انبار

بنای آب انبار

بنای آب انبار

استان خراسان رضوی, تربت جام

شاه قاجار دارد. « هو ساعی تعمیر جدید و کتبه مرتضی الجامی الاحمدی علی بد الحقیر المذنب استاد امام قلی همدانی در ابتدا جلوس نصر الدین شاه قاجار 1262 ه ق » علاوه بر بنای آب انبار ایوانچه هایی که در طرفین و فضاهایی که در بخش فوقانیآن ایجاد شده احتمالاَ بارانداز و محل بیتوته مسافران ، ارادتمندان و زائران شیخ جام بوده است...