بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بناهای فنی

چگونگی بررسی سوانحِ «امن‌ترین شکل سفر»

چگونگی بررسی سوانحِ «امن‌ترین شکل سفر»

شده باشد، باید بلافاصله مقامات مسوول محلی را مطلع کنند. وظیفه دوم اعضای کمیسیون ‌این است که پس از تکمیل تحقیقات ضمن تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضا، خسارات وارده اعم از‌ اینکه به افراد باشد یا به خطوط و بناهای فنی و تاسیسات، تبیین و مسوول یا مسوولان میزان آن را اعلام کنند. نظریه‌ای که کمیسیون خواهد داد با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. در صورتی که آرا متساوی...