بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بنادر هرمزگان

توسعه جدید هرمزگان بر محور گردشگری است

توسعه جدید هرمزگان بر محور گردشگری است

نفتی کشور در آن منطقه ایجاد خواهد شد که نشان می دهد، شرق و غرب هرمزگان در حال توسعه متوزان است. وی بیان داشت: بیش از 54 درصد تجارت کالای کشور از طریق بنادر هرمزگان انجام می شود و این استان از حمل و نقل چهارگانه برخوردار است. استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: ظرفیت مناسب نیروی انسانی، کارآفرینان و سرمایه گذاران...

داغ ترین ها