بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بلیش دوزی

بلیش دوزی ( قزاق دوزی )

بلیش دوزی ( قزاق دوزی )

این‌ هنر که‌ در پاره‌ یی‌ از نقاط استان هرمزگان قلی بافی‌ نیز نامیده میشود عبارت‌ است‌ از به‌‌هم پیوستن چند نوع زری‌ به‌ یکدیگر، به‌ گونه‌ یی‌ که‌ زری‌ بزرگ‌ در وسط‌ و زری‌های کوچک‌ ‌در اطراف آن قرار گیرند. ‌ از بادله‌ که‌ به‌ شکل نوارهایی‌ با پهنای ۱۵ سانتی متر تولید میشود، […]

داغ ترین ها