بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بلیت‌های چارتری

بلیت‌های چارتری در کشور قابل استرداد می‌شود

بلیت‌های چارتری در کشور قابل استرداد می‌شود

این میان دلهره‌ها باعث می‌شود که همه به‌سمت پروازهای سیستمی بروند، بنابراین ظرفیت‌های زیادی در پروازهای چارتری خالی می‌ماند و این امر منجر به وجود آمدن نرخ‌های کاذب و پیام‌های رگباری می‌شود.» وی تصریح کرد: «در خصوص طرح بیمه گردشگری بلیت‌های چارتری تحت عنوان بیمه مسوولیت، با برخی از شرکت‎های بیمه صحبت کردیم و می‌دانیم که این شرکت‌ها به دلیل جدید بودن این طرح در مرحله آزمون و خطا قرار...