بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بلوچ‌دوزی

سرافی دوزی

سرافی دوزی

استان سیستان و بلوچستان

معاش به شمار می‌آیند. دراین میان هستند هنرهای سنتی که نسبت به دیگر صنایع راه خود را در بازار گشوده و خریداران زیادی دارند و سوزن‌دوزی از آن جمله است. در سیستان و بلوچستان از سوزن‌دوزی به بلوچ‌دوزی نیز یاد می‌کنند. این هنر نزد ساکنان این دیار و به‌ویژه زنان از اهمیت زیادی برخوردار است. این هنر زیبا به یاری دستان هنرمند و ماهر...

داغ ترین ها