بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بقعه چهل دختران

بقعه چهل دختران

بقعه چهل دختران

استان اصفهان, کاشان

بقعه چهل دختران در خیابان علوی، محله سلطان امیر احمد قرار گرفته است. در سمت مغرب صحن امامزاده سلطان امیراحمد به فاصله تقریباً یکصد متر گنبد آجری مرتفع قدیمی بنام چهل دختران وجود دارد که شکل خارجی آن دارای سبک مغولی (ایلخانی) نظیر گنبد خانقاه شیخ علاءالدوله سمنانی می باشد. ساقه این گنبد از داخل بنا بر پایه های ضخیمی استوار گشته که رأس آنها به هشت طاق کوچک جناقی منتهی می گردد و سقف مدور گ...

داغ ترین ها