رزرو هتل فضاگشت

بقعه چهل تنان کجاست

باغ چهل تن شیراز
باغ چهل تن شیراز یا بقعه چهل تنان، در مسافتی کوتاه از شمال حافظیه وجنب باغ جهان نما،همراه با محوطه ای مشجر و با صفا است. که دارای چهل سنگ ...