بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بقعه میر نشانه

بقعه میر نشانه

بقعه میر نشانه

استان اصفهان, کاشان

کشیدن از آن چاه تبرک می ‌جویند و شفا می ‌خواهند. دیوار و سقف سردابه با نقش و نگارهای الوان تزیین یافته است روی در کوچک این سردابه نام "گنجعلی" خوانده می ‌شود که واقف آن بوده است. متعلقات دیگر بقعه میر نشانه را آقای الهیار صالح بدین گونه شرح داده‌اند: این زیارتگاه مسجدی هم دارد که معروف است به مسجد میر نشانه منبر و دو لنگه درب آن، تاریخی...