بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بقعه شیخ طبرسی مشهد

بقعه شیخ طبرسی

بقعه شیخ طبرسی

استان خراسان رضوی, مشهد

ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی , معروف به شیخ طبرسی از نامدارترین فقهای شیعه در سده پنجم و ششم هجری است که در فقه و حدیث , تفسیر, ادب , لغت و ریاضیات یگانه عصر خود بوده وی در جوزه علمیه مشهد نزد عالمان نامور به فراگیری علوم پرداخت و مدت ۵۲ سال […]

داغ ترین ها