بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بقعه حضرت سلطان

بقعه حضرت سلطان

بقعه حضرت سلطان

استان خراسان رضوی, درگز

برخی به سلطان تکش سلجوقی منسوب می نمایند . اما به اعتقاد اهالی منطقه بنای مزبور مقبره سلطان سنجر سلجوقی است . اما با توجه به ظاهر و سب معماری می توان این مقبره را به دوران سلجوقیان منسوب نمود. بقعه حضرت سلطان دارای طرح و نقشه ای مربع شکل به طول و عرض 70/7 متر است. ورودی این بنا از جانب جنوب غربی و متشکل از در چوبی کوچک...

داغ ترین ها