بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بقعه حبیب بن موسی

بقعه حبیب بن موسی بن جعفر

بقعه حبیب بن موسی بن جعفر

استان اصفهان, کاشان

بر گنبد کاشی کاری ، دو مخناره زیبا ، ایوان و صحن است . سنگ قبر شاه عباس صفوی در سمت راست بقعه قرار دارد و از نفایس هنر حجاری به شمار می رود. محراب نفیس زرین فام بقعه حبیب بن موسی که از آثار خاندان اب طاهر کاشانی است و در سال 667 ساخته شده است ، در حال حاضر د موزه دوران اسلامی نگهداری می شود....

داغ ترین ها