رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

بقعه باباطاهر

آرامگاه باباطاهر عریان همدانی
بنای آرامگاه باباطاهر عریان همدانی ،یکی از نمونه های بی نظیر معماری عصر حاضر است که با تلفیقی از معماری قرن هفتم و هشتم هجری ساخته شده است .این مکان ...