بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بقعه آقاپلاسید

آقا پلاسید

آقا پلاسید

استان مازندران, کتالم و سادات شهر

آقا پلاسید دارای پنج پسر بوده که سادات‌شهر از نسل او محسوب می‌شوند و بانی و بنیانگذار فرهنگ اصیل اسلامی منطقه هستند و تعداد زیادی از ذزیه آنان به مدارج علمی و عرفانی رسیده‌اند که مشهورترین آنان آقا سیدمحمد بن سیدحسین معروف به آقا بسمل یکی از عارفان منطقه از همین تیره است وی در […]