بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بستک

بستک

بستک

استان هرمزگان, بستک

بستک از شهرهای استان هرمزگان، با قدمتی تاریخی، در قدیم محلی برای استراحت کاروان‌ها بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است. جمعیت شهربستک طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385، برابر با 9019 نفر بوده‌است. این شهر تا سال 1334 جزء استان فارس بوده‌است. بستک پیشینه تاریخی و سیا...