رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

بسته آموزشی

بسته آموزشی تربیت و فرهنگ سفر ایجاد شود
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۱/۱۲ – رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، پیشنهاد داد بسته آموزشی با رویکرد تربیت و فرهنگ سفر تعریف شود ...