رزرو هتل فضاگشت

برند شهری

برنامه‌های کرمان برای توسعه گردشگری
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در دیدار با رئیس مرکز اکوتوریسم دانشگاه گریفیث استرالیا بر جایگاه ویژه گردشگری در برنامه‌های این اتاق تاکید کرد. به گزارش سایت اتاق ایران، سید مهدی ...
برندسازی و دستیابی به قدرت نرم در توریسم
تاریخ خبر : 1393/3/4 - برند و برندسازی در بازاریابی ابتدا در حوزه محصولات ظهور کرد به این مفهوم که شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدکننده برای آنکه بتوانند رابطه بهتر و ...