رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

برنج پاکستانی

تشخیص انواع برنج موجود در بازار

تشخیص انواع برنج موجود در بازار

برنج‌های خارجی که به کشور ایران وارد می‌شوند، احتمالا برنج هندی را بیشتر از انواع دیگر می‌شناسید. این برنج سهم زیادی از واردات برنج به کشور را به خود اختصاص داده است و مشتریانی هم دارد. بعد از برنج‌های هندی، برنج پاکستانی که با عنوان «باسماتی» هم شناخته می‌شود، از برنج‌های پرکاربرد در سبد غذایی خانوار ایرانی است. برنج هندی امروزه به دلیل مناسب‌تر بودن قیمت...