رزرو هتل

برنامه‌های بازاریابی

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

گردشگری یونان که در سال 2004 تشکیل شد، مرجع ذی‌صلاح خط مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی گردشگری است. این وزارتخانه بر سازمان گردشگری ملی، سازمان آموزش و پرورش، اتحادیه هتل‌داران یونان و شرکت توسعه گردشگری نظارت می‌کند. سازمان ملی گردشگری مسوول اجرای برنامه‌های بازاریابی و اعطای مجوز به هتل‌ها و موسسات گردشگری تحت پوشش وزارت گردشگری است. همچنین این سازمان مسوولیت معرفی یونان، سیاست‌های تبلیغاتی و ارتباطاتی و ترتیب مشارکت کشور در...

الگوی آمریکایی برای ساختار صنعت گردشگری

الگوی آمریکایی برای ساختار صنعت گردشگری

همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه شرکت می‌کند. در سطح فدرال، وزارت بازرگانی نقش تسهیل‌کننده میان بخش‌خصوصی و نهادهای دولتی فدرال را به عهده دارد تا از این طریق اقدامات همه ذی‌نفعان گردشگری را هماهنگ کند. برنامه‌های بازاریابی عموما توسط ایالت‌ها و سازمان‌های بازاریابی مقصد انجام می‌شود. اگرچه دولت فدرال در امور بازاریابی گردشگری دخالت جدی ندارد، اما هم‌‌اکنون برنامه‌های بازاریابی آزمایشی را در تعدادی از...

جنوب گردی