بلیط هواپیما سوئیت تبریز

برج چهل دختر

برج چهل دختر – سمنان

برج چهل دختر – سمنان

استان سمنان, سمنان

قوس های نیزه دار برپا گشته در بالای طاق نما و زیر سقف رس های قاب مانندی از خشت ساخته شده . سقف این برج مخروطی بوده که بر اثر سوانح طبیعی ویران شده به عقیده مردم سمنان برج چهل دختر یکی از بناهای شوهر یاب استان سمنان است بدین صورت که دختران دم بخت برای باز شدن بخت خود و پیدا کردن شوهر به داخل برج می...

int(924)