رزرو هتل فضاگشت

برج و باروی ری

باروی ری
باروی ری ، حکایت تاریخ چندین هزار ساله شهر ری را به تصویر می کشد. شهرری دارای آثار تاریخی همچون دژ رشکان، برج خاموشان، برج طغرل، تپه باستانی چشمه علی ...