بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بخش‌خصوصی

سهم ۳۵ درصدی عوارض شهرداری در قیمت هتل‌ها

سهم ۳۵ درصدی عوارض شهرداری در قیمت هتل‌ها

گردشگران، نیازسنجی‌هایی صورت گیرد تا با انباشت محصول در یک نقطه مواجه نشویم و هتلدارها را به سمت ورشکستگی هدایت نکنیم.» این هتلدار همچنین با اشاره به واگذاری پاره‌ای از تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی با استناد به قوانین برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: «این قانون دست سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری را برای واگذاری برخی امور تصدی‌گری به بخش‌خصوصی باز گذاشته است. حتی در...

۷ نقطه قوت برنامه‌ششم در گردشگری

۷ نقطه قوت برنامه‌ششم در گردشگری

به باور آنها حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه‌ها، تعیین تکلیف کسب‌وکارهای گردشگری، توسعه روستاهای توریستی، تبیین رابطه دستگاه‌ها با گردشگری، الزام برای به‌روزرسانی قوانین، تعیین تکلیف درآمد موزه‌ها و آثار تاریخی و واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش‌خصوصی از جمله قوت اصلی برنامه ششم در امر گردشگری به‌شمار می‌آید. علی اصغر شالبافیان، کارشناس قوانین گردشگری، در ارزیابی مصوبات هفته...