بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بالاچی

خانه تاریخی بالاچی

خانه تاریخی بالاچی

استان اصفهان, کاشان

خانه بالا خانه چی شماره ثبت ۳۳۳۵ خانه بالا خانه چی محله قبرستان درب باغ بر جانب شرق معبر فرعی منتهی به محله مسجد آقا بزرگ از محله قبرستان درب باغ و روبروی خانه قدیمی احسان، خانه بالا خانه چی قرار دارد. قدمت این خانه عصر قاجاری به بیش از ۱۳۰ سال قبل باز میگردد. […]