رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

بالاپوش بختیاری ها

چوخا
چوخا پوشاک مشترک بین اقوام ایرانی می باشد که با طرح و نقش و الیاف متنوعی بافته می شود . چوخا به بالاپوش مردانه‌ای می‌گویند که بلندایش تا زیر زانو ...