بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت محله

تبدیل خانه‌های تاریخی محله امین حضور به فروشگاه و انباری

تبدیل خانه‌های تاریخی محله امین حضور به فروشگاه و انباری

ساماندهی و خروج این وضعیت موضوع مطرح شده را پیگیری و نتیجه آن را به شورا اعلام کند. قناعتی به خبرنگار مهر گفت: در این خیابان به تعدادی از بناها کاربری اداری می‌دهند که موجب برهم زدن بافت محله و سبک زندگی در منطقه شده است. در نهایت می بینیم نه کاربری اداری می تواند داشته باشد و نه دیگر خانواده ها می توانند در آن خانه...