بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت فرسوده

اولویت مجلس به طرح حفاظت از بافت تاریخی

اولویت مجلس به طرح حفاظت از بافت تاریخی

گرفت و تلاش ما این است که نوبت بررسی این طرح را جلو بیاوریم تا در همین دوره مجلس بررسی و تصویب شود.» این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که به بهانه بافت فرسوده، میراث فرهنگی را از بین نبرند. برخی آثار، فرسوده تلقی می‌شود؛ اما همین‌ها اگر بازسازی و مرمت شوند می‌توانند حتی از لحاظ اقتصادی درآمدزایی داشته باشند. به همین...