بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت حصار

۴ هزار سال قبل غده‌های سرطانی در تپه حصار مهار می‌شد

۴ هزار سال قبل غده‌های سرطانی در تپه حصار مهار می‌شد

پایگاه خبری ایران بزرگ- باستان شناسی- در نشست تخصصی «بافت حصار» که توسط انجمن علمی‌باستان‌شناسی ایران و گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، تمام فعالیت‌های صورت گرفته در تپه حصار دامغان با حضور جمعی از پیشکسوتان باستان‌شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایران بزرگ تپه حصار یکی از محوطه‌های کلیدی ایران است. این تپه‌ که...