بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت تاریخی لرستان

تیشه شهرسازی مدرن بر پیکر بافت‌های تاریخی لرستان

تیشه شهرسازی مدرن بر پیکر بافت‌های تاریخی لرستان

تمایل به شهرنشینی مدرن و توسعه شهرسازی آفتی است که در طی سال‌های گذشته به جان بافت‌های تاریخی لرستان افتاده و پیکر رنجور و نحیف آثار تاریخی را در مقابل ساختمان‌های بی اصالت امروزی روز به روز بی جان تر کرده است.به گزارش ایرنا، سرزمین کهن لرستان از هزاره‌های گذشته، محل پیدایش تمدن‌ها و کهن […]