بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت تاریخی قزوین

استان قزوین ناشناخته باقی مانده است

استان قزوین ناشناخته باقی مانده است

این حوزه را حمایت می کنیم. برای نوروز 97 نیز جلسات ستاد سفر تشکیل شده و استان آماده پذیرایی گردشگران نوروزی است. استاندار قزوین در پاسخ به نگرانی افزایش ساخت و سازها و بلند مرتبه سازی در بافت تاریخی قزوین گفت: به این موضوع انتقاد داریم و باید ضوابط رعایت شود. بافت تاریخی باید حفظ شود و بناهای تاریخی مرمت و به بهره برداری مناسب برسد. ...