بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت تاریخی شیراز

صدور یک مصوبه دردسرساز از طرف شورای شهر شیراز

صدور یک مصوبه دردسرساز از طرف شورای شهر شیراز

با خبرنگار مهر این موضوع را خلاف ضوابط کاری میراث فرهنگی دانست و گفت که موضوعی مهمی نیست چون ما اعتراض کرده و به آن عمل نمی کنیم چون و دلایل خود را ذکر کردیم. بصیری، مدیر بافت تاریخی شیراز نیز که این مصوبه را مانعی در برابر حفاظت از بافت تاریخی می داند به خبرنگار مهر توضیح داد: قرار شده بود که در 6 ماهه اول...