بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت بزرگترین شده اسپندی

بافت بزرگ‌ترین «شده» اسپندی در زرند

بافت بزرگ‌ترین «شده» اسپندی در زرند

برگزاری این جشنواره را ارتقا دهیم. وی از آمادگی شورای شهر و شهرداری زرند جهت نامگذاری یکی از میادین بنام «شده» و نصب نماد آن خبر داد و اظهار کرد: برای اولین بار هنرمندان زرندی اقدام به بافت بزرگترین شده اسپندی کردهاند. اسلامی تصریح کرد: پیام این اثر هنری، صلح و دوستی برای جهانی است که امروزه از افراطی گری، تعصبات مذهبی، فرقه ای...