بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بافت‌های تاریخی

لزوم ایجاد مشاغل مدرن در بافت‌های تاریخی

لزوم ایجاد مشاغل مدرن در بافت‌های تاریخی

وجود آمده است، در حقیقت ما یا به دلیل ورود ماشین و یا اقتصاد مدرن دیگر قادر به برقراری ارتباط بین سبک زندگی امروز و گذشته خود نیستیم. آخوندی با بیان اینکه امروز چرخه اقتصادی ما در بافت‌های تاریخی و کهن همچنان بر روی کشاورزی بوده و اقتصاد مدرن در بیرون این بافت‌ها شکل گرفته است، اظهار کرد: این انقطاع را در زمان فعلی به صورت کاملا...

تبیین سهم بافت‌های تاریخی از تسهیلات بافت‌های فرسوده

تبیین سهم بافت‌های تاریخی از تسهیلات بافت‌های فرسوده

10درصد از بافت‌های فرسوده کشور می‌تواند سر منشأ یک تحول اقتصادی و فرهنگی در شهرهای مختلف باشد.» به گفته این نماینده پاوه، این تحول یکسری شروط نیز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که بخش احیای بناها و بافت‌های تاریخی هم در توزیع این تسهیلات سهم قابل‌ توجه و البته مدیریت‌شده‌ای داشته باشد. نادری خاطرنشان کرد: «اعطای تسهیلات برای احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی زمینه توانمند شدن قشر...