رزرو هتل ایران بوم گردی

بافته های داری و زیراندازها

اُجاق قَراقی بافی

اُجاق قَراقی بافی

استان آذربایجان شرقی

دستبافته ای پشمی است که برای حفاظت از فرش اصلی اتاق یا زیراندازهای دیگر در مقابل شراره های آتش هیزم اجاق ( قُرُقِ اجاق) استفاده می شود. به اصطلاح محلی، نوعی قراق برای اجاق می باشد. نقوش اجاق قراقی هندسی و ذهنی می باشد و از لحاظ شیوه بافت  و شکل ظاهری کاملا شبیه به […]

جاباما