بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ گلشن

باغ گلشن ۲

باغ گلشن ۲

استان خراسان جنوبی, طبس

باغ گلشن یکی از باغ های نادر ایرانی است که آب جاری دائمی در آن جریان دارد. در این باغ گونه های مختلف گیاهان سازگار با اقلیم های متفاوت آب و هوایی وجود دارد. باغ گلشن طبس به وسیله امیرحسین خان، سومین حاکم طبس،‌ از سلسله خوانینی که به فرمان نادرشاه به حکومت طبس منصوب شد، ساخته شده است. ساختمان سردر باغ گلشن در زلزله ویرانگر شهریور 57 طبس به کلی از بین رفت اما هم اکنون در همان محل، ساختمانی ...

باغ گلشن طبس ۸ پله تا جهانی شدن

باغ گلشن طبس ۸ پله تا جهانی شدن

تاریخ خبر : 1394/08/16-باغ گلشن طبس برای این که در فهرست آثار جهانی ثبت شود نیاز است 8 عنصر را تا رسیدن به اصالت اصلی کامل کند. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس به «خراسان جنوبی» گفت: در زلزله سال 57 تمام آثار تاریخی این شهرستان با خاک یکسان و زمانی که طبس از نظر سیاسی در قلمرو استان یزد بود این باغ بازسازی شد....